آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

خواص و فواید تمرین پر مقدار روش VT

قاعده اصلی تمرینات پر مقدار این است که مقدار زیادی ست و تکرار برای هر گروه عضلانی اجرا شود. مقدار می تواند بین ۳ الی ۱۰ ست برای هر حرکت متغیر باشد و تعداد ست ها می تواند بین ۱۰ الی ۴۰ ست برای هر گروه عضلانی بدن در نظر گرفته شود با دامنه تکراری بین ۱۰ الی ۳۰.
برخی از برنامه های پر مقدار می تواند شامل ست های خیلی زیادی باشند به طوری که برنامه خیلی خسته کننده می شود و شما نیاز خواهید داشت که روزی ۲ جلسه کار کنید و این یعنی ۱۲ جلسه در هفته! با این حال حتی برای کسانی که سابقه زیادی در تمرینات با وزنه دارند، حتی برای دوره ای کوتاه این مدل تمرین می تواند بسیار پر مقدار به حساب آید.

توصیه این است که وقتی می خواهید تمرین به سبک پر مقدار انجام دهید بهتر است که با مقدار متوسط کار کنید. یعنی چیزی حدود ۱۰ الی ۱۶ ست برای عضلات کوچک در ۱۴ الی ۲۸ ست برای عضلات بزرگتر و هر حرکت را ۳ الی ۷ ست کار کنید. تکرارها هم باید در هر ست بین ۱۰ الی ۲۵ تعیین شوند. برنامه های خیلی متفاوتی وجود دارد و آنچه که شما پیروی می کنید بسته به تجهیزات در دسترستان مشخص می شود. همچنین اصول روش VT (پر مقدار) خیلی ساده است  و می تواند در قالب دیگر اصول مثل جاینت ست ها، تری ست ها، سوپرست و ۷-FST استفاده شود. با تمرین به روش VT جلسات تمرین با ۴ الی ۶ جلسه در هفته باشد.