آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

یکی از بدنسازانی که پاهای توسعه یافته ای داشت کریس کورمیر بود. کورمیر بخش عمده توسعه پاهای خود را به ژنتیک خویش نسبت می دهد: اول از همه باید بگویم که پاهای کوتاهی دارم.

او البته بخشی از توسعه پاهای خود را به رشته های قبلی خود از جمله کشتی دو میدانی و فوتبال می داند. کریس تمرین عضلات پای خود را به دو بخش تقسیم می کند که یکی عضلات ران و دیگری عضلات پشت پا.