آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

تمرینات چرخشی نوع خاصی از تمرین است که در آن تمرینات وزنه به شکلی هوازی مورد استفاده قرار می گیرند و از آنجایی که نمی شود یک عضله را با حرکات مختلف پشت سرهم و بدون استراحت تمرین داد (به علت خستگی و ناتوانی موقتی) در این رویه حرکات طوری چیده می شوند که عضلات متفاوت درگیر می شوند. فواید روش تمرین چرخشی یا cycle بسیار زیاد است.

در این مقاله ضمن بررسی مزایای این روش تنها یک مورد به عنوان عیب هم مطرح می شود که نشان می دهد تا چه میزان این شکل تمرین موثر است چرا که در قبال چندین مزایایی که دارد تنها یک مورد تحت عنوان ایراد دارد.

  • حداکثر نتیجه گیری در حداقل زمان

مگر آنکه شغل تان مربیگری باشد، در غیر این صورت هیچکس در طول روز چندین ساعت وقت برای صرف کردن در باشگاه ندارد. تمرینات چرخشی بهترین نوع تمرین است برای کسانی که به تناسب اندام علاقه دارند و از طرفی وقت شان محدود است. می توانید تعداد حرکتی که دوست دارید را انتخاب و همه را پشت به پشت اجرا کنید تا جایی که دیگر زمان تان ۱۵ دقیقه باشد چه یک ساعت در هر حال می توانید کل بدن را هم در یک جلسه کار کنید.