آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

 روش تمرینی کای گرین :

کای گرین تکرارهای تمرین را بدون استثنا با دامنه کامل حرکت طی می کند و در بخش منفی هر تکرار کشش را در عضلات خود حس می کند و سپس وزنه را مجددا به بخش شروع آن باز می گرداند.