آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

چگونه برنده شدن

به نقل از: هانی رامبد (مربی بدنسازی هیث و بوندیا)

  • تمرینات فیل هیث

اسکات های سنگین

به طور طبیعی دو هفته قبل از مسابقات، فیل هیث از دو الی سه صفحه بر روی هر طرف میله ی هالتر موقع اسکات زدن استفاده می کند. در این زمان، یک هفته قبل از مسابقات او از چهار تا پنج صفحه در هر طرف استفاده می کند نتیجه اش نمایش عضلات چهارسر موقع نمایش کوارتر (عضلات چهارسر) می شود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

بدون شک می دانید که فیل هیث در تمرینات خود از روش FST-7 استفاده می کند، سیستمی که مربی او یعنی هنی رامبد ابداع کرده است و به نوعی برگرفته از تکنیک فلاشینگ ویدر است که در آن پمپاژکردن حداکثر خون در عضلات مهم ترین فاکتور به حساب می آید. البته در این برنامه روش مذکور استفاده نشده و صرفا نمونه ای از تمرین سرشانه مستر المپیاست.

برنامه تمرینی سرشانه از فیل هیث:

  1. پرس سرشانه هالتر ۳ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
  2. نشر از جانب ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
  3. نشر از جلو دمبل ۳ ست با تکرار های ۸ تا ۱۰ تایی
  4. نشر خم دمبل ۳ ست با تکرارهای ۱۰ تایی
  5. پرس سر شانه دمبل ۳ ست با تکرار های ۱۲ تایی
  6. کول هالتر ۳ ست با تکرار های ۱۲ تایی