آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ساختن سینه های دکستر جکسون

۱- خیلی ها به جای استفاده از هالتر، سراغ دمبل ها می روند. وزنه های بزرگ، عضلات بزرگ می سازند. هر چه وزنه بیشتری استفاده کنید (با فرم کامل اجرایی). تعداد فیبرهای عضلانی بیشتری تحریک می شوند. چنانچه در حرکت پرس سینه مثلاً وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی بکار می برید، نمی توانید همان حرکت را با دمبل های ۹۰ کیلویی اجرا کنید، آیا این طور نیست؟ پس در حرکات پرسی روی هالتر متمرکز بمانید. دمبل ها برای شکل دادن و تراشیدن عضلات مفیدند نه برای ساختن حجم.