آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

تمرینات دوریان یتس

دوریان یتس را می توان یکی از اسطوره های دنیای بدنسازی به حساب آورد. بزرگان پرورش اندام جهان که تمرینات دوریان یتس را در زمان قهرمانی هایش از نزدیک دیده اند بر این نکته اذعان دارند که کمتر بدنسازی توانایی تمرین کردن با شدتی مشابه او را دارد. این مقاله در سایت بادی فول تهیه شده است.
علاوه بر این بسیاری تمرکز او در زمان تمرین را هم بی نظیر می دانند. چندی پیش وقتی از کوین هورتون (یکی از عکاسان معروف و با سابقه مجله فلکس) پرسیدندکه چه چیز دوریان یتس را از دیگران مستثنی می کرد در جواب گفت:

ذهن او؛ تمرکز او در تمرینات با ۹۹ درصد بدنسازانی که من دیده ام متفاوت بود. او به هیچکس نیاز نداشت تا به انجام یک تمرین شدید تحریکش کند. خودش هر کاری را که برای داشتن بهترین جلسات تمرین نیاز است انجام می داد و هیچ چیز نمی توانست مانع او شود. یکبار وقتی برای تهیه عکس از تمریناتش پیش او رفته بودم، نتوانستم عکسهای مورد نظرم را بگیرم، به همین دلیل از او خواستم یک ست دیگر انجام دهد تا بتوانم عکس های بهتری بگیرم. ولی این کار را نکرد، چون تمرینش تمام شده بود و حاضر نشد ست بیشتری انجام دهد. او قبل از اینکه هر تکرار از هر ست را اجرا کند تصویر کاملی در ذهنش داشت، و همان تصویر ذهنی را هم پیاده می کرد. در نهایت من مجبور شدم برای تهیه عکس های مورد نظرم یک هفته صبر کنم.