آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

در مسیر چربی سوزی

اگر هدفتان چربی سوزی می باشد، غیر از توجه به نوع تغذیه و مصرف مکمل های خاص، توجه به نوعی خاص از تمرینات هوازی و بی هوازی نیز بسیار موثر می باشد. در همین خصوص به ۳ ترفند زیر توجه فرمایید:

از تکرارهای کمکی بهره بگیرید
مطالعه ای بر روی بازیکنان فوتبال (آمریکایی) نشان داد استفاده از برنامه تمرین با وزنه، با شدت بالا شامل تنها یک ست ۶تا ۱۰ تکرار تا رسیدن به ناتوانی برای هر حرکت بعلاوه استفاده از تکنیک تکرارهای کمکی و انقباض های استاتیک باعث چربی سوزی بیشتری در طول ده هفته می شود نسبت به برنامه تمرینی با شدت پایین شامل سه ست ۶ تا ۱۰ تکراری برای هر حرکت تنها تا رسیدن عضله به ناتوانی معمول.
این می تواند بدلیل افزایش بیشتر سطح هورمون رشد در گروهی باشد که با روش شدت بالا تمرین کرده بودند: در مطالعه ای در فنلاند مشخص شد که تکرارهای کمکی می تواند باعث تقویت سطوح هورمون رشد شود، سه برابر بیش از تمرین تنها تا رسیدن به ناتوانی. وقتی در تلاش برای چربی سوزی هستید سعی کنید با استفاده از تکنیک ستهای کمکی، انقباض های استاتیک، توقف های کوتاه و ست های نزولی فراتر فراتر از ناتوانی پیش روید.