آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

عضله را شوک دهید …

برای بالا بردن قدرت تمرین گاهی لازم می شود سراغ سیستم های خاص بروید. اما وقتی که می خواهید سیستم مورد نظر را پیاده کنید ناگهان متوجه می شوید در شلوغی باشگاه نمی توانید حق دیگران را پایمال کنید و چند دستگاه را برای خود رزرو کنید که مثلا می خواهید از روش پیش خستگی استفاده کنید.
از طرفی تمرین با روش ست های عادی هم برایتان یکنواخت شده می خواهید حتی یک جلسه هم که شده از این رویه دوری کنید و سیستم دیگری را امتحان کنید. چالز پولیکوین مربی خلاق و مطلع تمرینات قدرتی به شما می گوید چگونه بدون نیاز به تجهیزات متفاوت باشید دادن اهرم های حرکت، زمان تحت فشار ماندن عضله را بالا ببرید و پمپاژ خون فوق العاده ای در عضلات به وجود آورید.