آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

عضلات پشت

سوال: چند سالی سابقه تمرین دارم ولی هر قدر هم سخت تمرین می کنم، بازهم عضلات پشتم نسبت به دیگر بخش های بدنم رشد خوبی ندارد، شما چه برنامه تمرینی را برای جبران ضعف عضلات این بخش توصیه می کنید؟

پشت بزرگترین و قوی ترین گروه عضلانی بدن بشمار می آید و هنوز هم بسیاری از بدنسازان پشت را به بخشهای مختلفی تقسیم می کنند برای اینکه هر بخش از آن را در روزهای مختلفی تمرین دهید  از نظر من، بهتر است که پشت را به بخشهای مختلف تقسیم نکنید؛ در عوض بر ارتباط متقابل عضلات پشت تمرکز کنید شامل بخش بالایی لاتسیموس, عضله ترپز, عضلات ترس مینور و ماژور, عضله رومبوید و بخش پایینی لاتسیموس وقتی در حال تمرین هستید به پشت بعنوان یک بخش واحد فکر کنید، بجای اینکه آن را به بخش های مختلف تقسیم کنید. مثل تمام بخش های دیگر بدن بخصوص برای پشت، تکنیک مهمترین عنصر یک برنامه موفق تمرین بشمار می آید.

باید به کشش و انقباض کامل در هر حرکت دست یابید و اگر به قوس کمر در هنگام کشیدن وزنه بی توجه باشید، نمی توانید انقباض کاملی هم داشته باشید. رشد و اعمال فشار بر عضله نیاز به تمرکز کامل در طول انقباض دارد. بعنوان مثال برای حرکات پارویی با دمبل، باید بتوانید در انتهای دامنه حرکت کاملاً عضلات لاتسیموس را منقبض کنید. بدنسازان پیشرفته زیادی را دیده ام که تنها دمبل را به بالا پرتاب می کنند، پشت را قوس نمی دهند و فقط به تاب دادن وزنه می پردازند، بجای اینکه روی توان عضله برای جابجا کردن آن متمرکز باشند.