آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

نحوه انجام حرکت زیر بغل قایقی سیم کش

دسته ها را بگیرید و دست ها را در جلو صاف نگه دارید. دسته ها را به طرف بالا و به سمت سینه خود بکشید، ستون فقرات را راست نگهدارید. دسته ها را به وضعیت شروع برگردانید.

عضله های درگیر:

اصلی : ذوزنقه ای (بخش میانی و تحتانی) و پشتی بزرگ

کمکی: متوازی الاضلاع و دلتوئید خلفی.