برچسب: تمرین، بدنسازی،پرورش اندام،نحوه انجام حرکت زیر بغل قایقی سیم کش و تاثیرات ان،چگونگی حرکت زیر بغل قایقی سیم کش،حرکت زیر بغل قایقی سیم کش روی چه عضله هایی در بدن کار می کند، زیر بغل سیم کش چه عضله هایی