آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرینات کتل بِل بخش ششم

در بخش قبلی ما پرداختیم به شیوه انجام دادن حرکت کلین (Clean) کتل بل به فرم سنتی و توضیح اساس مکانیک آن حرکت. در این هفته ما میپردازیم به تمرینات کتل بِل بخش ششم که سریع پوشش دادن انواع مختلف دیگر این حرکت:
کلین مرده (Dead Clean) و کلین به فرم از پایین به بالا (Bottoms Up Clean).