آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

پزشک عاشق بدنساز

همین امروز شروع کنید

به اعتقاد او وعده های مشابه ۱۴ کیلو عضله سازی طی ۱۲ هفته دروغ هایی است که مجلات برای فروش بیشتر تیتر می زنند. او حدود ۱۰ سال است که در بدنسازی مسابقه می دهد و در این مدت توانسته حدود ۹ کیلو وزن مسابقه ای اضافه کند یعنی سالیانه کمتر از ۱ کیلو.
این همان سابقه ای است که دکتر لین در جواب کسانی که اتهام استفاده از استروئیدها را به او می زنند به رخ می کشد. سال ها قبل خیلی ها به او می گفتند بدنش افتضاح است و باید بدنسازی را کنار بگذارد، اما او هرگز به دیگران گوش نکرد و فقط در جهت پیشرفت تلاش کرد و به ژنتیک متوسطی که داشت خرده نگرفت.

به اعتقاد او مردمی که می گویند ژنتیک در شکل و فرم بدن مهم است دروغ هایی است که افراد تنبل می بافند تا تنبلی خود را توجیه کنند.
آنچه در ادامه می خوانید، مصاحبه ای است با دکتر لین نورتون بدنساز طبیعی که عضو IFPA است و در NGO Pro به حساب می آید که تشکیلاتی است برای بدنسازان طبیعی.