آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ساعد با هالتر

میله هالتر (صاف یا EZ) را در دست گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. البته ناگفته نماند در این حرکت می توان فاصله دست ها را اندکی کمتر از عرض شانه نیز انتخاب نمود. توجه داشته باشید که موقعیت قرار گرفتن دست های نیز باید به صورت برعکس باشد. به زبان ساده تر می توان گفت که کف دستها باید رو به پایین باشند. بازوها را در کنار بدن و در امتداد بالا تنه نگه داشته و آنها را در این موقعیت ثابت کنید.