آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

زودتر تمرین کنید

اگر برای خوابیدن مشکل دارید، احتمالا عادات روزمره شما مسئول این مشکل است. با انجام تغییراتی ساده می توانید به حل شدن مشکلات خواب خود کمک بزرگی کنید.
اگر سر کار خواب تان می گیرد، یا اینکه نمی توانید روز خودرا بدون نوشیدن ۳ فنجان قهوه سپری کنید، به احتمال فراوان دچار اختلال خواب هستید. البته در این مشکل تنها نیستید. حدود ۳۰ درصد از کل مردم آمریکا که کارمند هستند شب ها کمتر از ۶ ساعت می خوابند. اکثر مردم به ۸ ساعت خواب شبانه نیاز دارند بنابراین چرا خیلی ها به این موضوع توجه نمی کنند و بیش از اندازه بیدار می مانند؟