آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

همیشه HIT خوب نیست

مارک داگ دیل در گذشته به شدت از روش HIT  الگو برداری می کرد و با تکیه به آن سطح حرفه ای رسید. اما حالا با افزایش سن اندکی تغییر رویه داده اما همچنان به اصول تمرینات کمتر احترام می گذارد. در این مقاله به گوشه ای از فلسفه تمرینی اش اشاره می کند.
استفاده از وزنه های سبک الزاماً همیشه به معنای این نیست که تمرین سبک است. هدف این است که عضله خسته شود، شوک شود و ناچارشود از خود سازگاری نشان دهد و تمرین سفت یک تحریک ضروری است و تمرین سخت الزاماً ربطی به مقدار وزنه کاربری ندارد. همه می توانند با استفاده از روش های گوناگون با شدت بالایی تمرین کنند کسانی که اوایل جوانی تمرینات را می توانند سنگین و سفت اجرا کنند در اواسط دهه چهارم زندگی خود متوجه می شوند که تمرین با وزنه های سنگین ۱۰۰درصد اوقات جواب نمی دهد.