آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

گرم کردن بدن

ایوان سنتوپانی از جمله بلند قامت های بدنسازی حرفه ای است که در جرگه جوان های این عرصه نیز شناخته می شود. گرچه قد و قامت رعنایی دارد، اما با تکیه بر اصول درست بدنسازی موفق شده سایزهای عضلانی خوبی بسازد. اینجا نیم نگاهی داریم به تمرینات پای او.

افرادی که بلند قد هستند خیلی بهتر درک می کنند که تا چه حد افزایش دادن سایز عضلات کار دشواری است. در مقایسه با آنها که افرادی که قامت کوتاه تری دارند، زودتر حجم به دست می آورند، اما از طرفی وقتی یک قامت بلند به حجم و سایز مطلوبی می رسد، آن وقت است که کار برای یک کوتاه قامت در کنارش دشوار می شود. سنتوپانی چند سالی است که سخت تمرین می کند و رژیم دارد تا بتواند از لحاظ سایز و حجم خود را به اندازه قابل قبولی برساند وقتی یک سال از حضور در مسترالمپیا انصراف داد تا به قول خودش بتواند حجم خوبی جهت رقابت با اسطوره های این ورزش دست و پا کند.