آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

نحوه انجام حرکت کرانچ سیم کش

به صورت دو زانو یک قرقره مرتفع روی زمین بنشینید، طناب را محکم گرفته و با هر دو دست آنها را در پشت سر خود قرار دهید. بالاتنه را از کمر خم کرده و وزنه را به طرف پایین بکشید. به وضعیت شروع بازگردید.

عضله های درگیر

اصلی: راست شکمی

کمکی: عضله های مایل و دندانه ای قدامی