برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،چگونگی حرکت سرشانه نشر از جلو هالتر،برای نشر از جلو حالتر دستها تا کجای بدن باید بالا بیاید،نحوه حرکت سرشانه نشر از جلو هالتر،عضله های درگیر در نشر از جلو هالتر،تمرین مشابه س

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد