آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

رفع اشتباه رایج در حرکت پرس دست جمع!

یکی از این دو تصویر نشان دهنده یک اشتباه اساسی ولی رایج در اجرای پرس سینه دست جمع است، چنانچه واضح است در تصویر اول در فاصله ای بین دستهای فرد وجود ندارد، ولی در تصویر دوم دستها حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر از هم فاصله دارند، تعیین کنید که کدامیک از این دو شیوه اشتباه است.

در مورد پرس دست جمع:

پرس دست جمع روی سطح صاف که بعنوان پرس سینه دست جمع هم شناخته می شود، یکی از معدود حرکات چند مفصلی برای پشت بازوست. عضله پشت بازو از سه سر مختلف تشکیل شده است. سر خارجی، سر میانی و سر بلند، و هر سه سر در طول پرس دست جمع به بیشترین مقدار به کار گرفته می شوند. تنها حرکات معدودی وجود دارد که بتوانند این سه سر را بیش از این حرکت تحت فشار قرار دهند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

رکورد را افزایش دهیم؟

عشقی به نام پرس سینه

خیلی ها هفته ای چند روز به باشگاه می روند و عرق می ریزند فقط به این امید که بتوانند رکورد پرس سینه خود را افزایش دهند. شاید اصلا پاورلیفتر نباشند و فقط عشق پرس باشند. این مقاله به درد عاشقان پرس می خورد چون نکاتی برای افزایش رکورد پرس سینه همراه دارد.

انقباض پشت

همه می دانیم که سفت نگاه داشتن پشت یکی از عناصر مهم برای حفظ فرم صحیح پرس سینه است. برای کمک به سفت نگه داشتن پشت می توانید حین پایین بردن وزنه فکر کنید در حال اجرای زیر بغل هالتر خم هستید، یعنی عضلات پشت خود را منقبض کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تعویض پرس سینه 

تمام اسکوات یا نیم اسکوات؟

در خیلی از باشگاه ها بدنسازان اسکوات را به چشم یک جرم نگاه می کنند: آنها میله هالتر را پر از وزنه می کنند  و سپس فقط تا نیمه حرکت را اجرا می کنند. آنهایی که فقط غرور خود را تمرین می دهند عاشق این هستند که نمای وزنه های شان سنگین باشد و جوری باشد که آنها در چشم دیگران مثل هیولا باشند.
اما سوال این است که آیا این شکل از تمرین برای رشد پاها بهترین رویه است یا خیر؟ دیو دراپر یا همان پسر موبلوند هم دوره آرنولد که همچنان در پیری بدنسازی را جدی دنبال می کند به خاطر انجام اسکوات با دامنه کامل شهرت داشت.
محققان آمده اند تفاوت بین قدرت و سایز عضلات در اسکوات نیمه و اسکوات کامل (موازی شدن ران ها با زمین) را مورد بررسی قرار داده اند. افراد یک برنامه دوره ای را پیروی کردند که شامل ۳ برنامه اسکوات در هفته بود و مدت این طرح تحقیقاتی ۱۲ هفته (۳ ماه) بود.

اسکوات نیمه تا ۶۰ درجه خمیدگی زانوها انجام می شود در حالی که اسکوات کامل با ۱۲۰درجه خم شدن محققان همچنین قطر عضلات ران و تاندون پانلار را با استفاده از تکنولوژی MRI  در ۹ فاصله اندازه گیری کردند.