آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تغییر زاویه

پرس پا حرکتی است که در دنیا شهرت و کاربرد فراوانی دارد و همانطور که از نام آن بر می آید حرکتی ویژه برای عضلات پا است اما آیا تا به حال فکر کرده اید اگر زاویه تکیه گاه دستگاه را تغییر دهید چه اتفاقاتی در تاثیر حرکت رخ می دهد؟ وقتی که شیب تکیه گاه را کم می کنید در واقع زاویه مفصل لگن را بازتر می کنید. سوال اینجاست که در این حالت چه تغییری در فشار رخ می دهد؟