برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،نشر از جلو،سرشانه نشر از جلو،شیوه صحیح حرکت سرشانه نشر از جلو ،حرکت سرشانه نشر از جلو را باید چگونه زد،تمرین سرشانه نشر از جلو روی چه قسمت هایی تاثیر گذار است،حرکت مشابه سرشا