آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

بهای سنگین گناهان

عادت های غلطی که خیلی ها انجام می دهند:

وقتی در باشگاه هستید نگاهی به دور و بر خود بیاندازید. به راحتی می توانید افراد مبتدی را تشخیص دهید: کسانی که جلوبازو هالتر را با تاب دادن وزنه و بدن انجام می دهند، اسکوات را نیمه اجرا می کنند و در هنگام اجرای پرس سینه میله را به قفسه سینه می کوبند تا شتاب اولیه ای در آن ایجاد کنند. متاسفانه آنها تنها کسانی نیستند که اشتباه می کنند. در واقع ورزشکاران متوسط و حتی پیشرفته هم اشتباهات اساسی در تمرینات خود مرتکب می شوند. همین بهای سنگین گناهان کوچک است که در نهایت منجر به کاهش و حتی توقف پیشرفتشان می شود. و البته عادت های غلط همه گیری هم وجود دارد که بدنسازان کلاسیک و علاقه مندان به تناسب اندام در هر سطحی گاه و بیگاه به آنها مبتلا می شوند.