برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،عادت های غلط بدنسازان،راه های بهبود تمرین بدنسازی در باشگاه،شور و اشتیاق در بدنسازی،یار تمرینی در بدنسازی و فواید آن،انواع مختلف تمرینات در بدنسازی،شناخت انواع مختلف یک حرکت