برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،شان ری،برنامه 14 هفته ای شان ری،برنامه بدنسازی هفته ای،تمرین دوره استراحت،تمرین برای ران، تمرین برای عضلات ران، تمرین برای عضلات شکم، تمرینات هوازی،تغذیه،رژیم غذایی دوره کات،