آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرین ساعد

شاید شما هم جزو آن دسته از بدنسازانی باشید که عضلات ساعدتان نسبت به بازوهایتان از حجم کمی برخوردار باشد.

در همین رابطه،‌ سراغ دوریان یتیس رفتیم و موضوع فوق را مطرح کردیم. از او سوال کردیم که شنیده ایم که شما در سال های رقابتی که در گذشته پشت سر گذاشتید روی ساعد تمرین نمی کردید و با این وجود، چگونه بود که از ساعدهای حجیم و مطلوبی برخوردار بودید؟

تمرین با دوریان در خانه

دوریان یتس (قهرمان ۶ دوره مستر المپیا): وقتی می گویید من روی ساعدهایم تمرین نمی کردم. حرف شما درست است. شاید تنها از خوش شانسی ام بود که هرگز نیازی به تمرین روی آنها پیدا نکردم. ساعدهای من ضخامت خوبی داشت، حتی زمانی که تازه تمرین را شروع کرده بودم. از زمانی که بدنسازی را بصورت جدی دنبال کردم. ساعدهای من هم به همراه دیگر بخش های بدنم رشد کرد.