آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

انقباض کامل عضلات

از آنجائی که بسیاری از ورزشکاران در رسیدن به عضلانی برجسته در قسمت پایین شکم مشکل دارند که البته حق با آنهاست، چرا که نمایان کردن عضلات این قسمت نسبت به عضلات میانی و بالایی شکم بسیار سخت تر خواهد بود، بر آن شدیم که تمرینات سازنده عضلات پایین شکم را که از نظر محققین علوم تمرینی کارایی مطلوبی در پرورش این قسمت از شکم دارند را برایتان شرح دهیم.

این محققان ادعا دارند که اگر فرد ورزشکاری ۴ حرکت زیر را با نهایت انقباض کامل عضله و تبعیت از یک رژیم کم کالری و اجرای تمرینات هوازی را سر لوحه برنامه تمرینی اش قرار دهد، فقط ظرف ۱۰ هفته می تواند تفکیک های شکمش را نمایان کند. نکته قابل توجه هنگام اجرای این حرکات این است که شما باید در کلیه این ۴ تمرین برعکس حرکاتی که مربوط به شکم می شود (رساندن بالاتنه به سمت لگن)، لگن و یا پایین تنه خود را به سمت بالاتنه تان برسانید. در حرکت اول که به دوبل کرانچ معروف است می توانید همانند تصویر حرکت را بدون وزنه اجرا کنید و یا اگر از آمادگی مطلوب تری برخوردار هستید می توانید یک توپ پزشکی را میان زانوها قرار داده و یا دمبلی را میان پای خود تعبیه کنید، سپس تکرارها را با کنترل و تمرکز اجرا کنید. حال پس از اینکه تکرارهای از پیش تعیین شده با وزنه به پایان رسید، می توانید برای درگیر شدن نهایی فیبرهای عضلانی زیر شکم وزنه و یا توپ پزشکی را از بین پاها جداکرده و بلافاصله چند تکرار دیگر تا ناتوانی کامل عضلات پایین شکم اجرا کنید. شما حتی می توانید برای شدت بخشیدن به تمرینات شکم، استراحتی که ما بین هر ست در نظر می گیرید محدود باشد.