آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

عضلات دیر رشد

داشتن ساعدهایی بزرگ در این رشته باعث احترام و عزت است. تمام کسانی که رقابت های پاورلیفتینگ را قضاوت می کنند بر این حقیقت واقف هستند که داشتن ساعدهایی بزرگ به معنای قدرت است. از بزرگان بدنسازی قدرتی آنتونی دی تیلو است که در سال ۱۹۶۹ مقاله بسیار جالبی را به نام (توسعه بخش پائینی بازو) به رشته تحریر در آورده است.

هدف دی تیلو افزایش دادن سایز عضلات ساعد بود. روش تمرین او برای ساعد را به نقل از خودش بخوانید: من عضلات ساعد را هفته ای ۴ نوبت تمرین می دهم، ۲ بار در پایان روز تمرین بالاتنه و ۲ نوبت هم انتهای تمرین عضلات پائین تنه حرکت مچ بر عکس هالتر را ۵ ست با ۱۰، ۸ ، ۶ ،۴ و ۱۵ تکرار اجرا می کنم و در هر ست وزنه ها را سنگین تر می کنم به استثنای آخرین ست. بین ست ها از روش ماساژ دادن استفاده می کنم. بعد از آن حرکت مچ نشسته هالتر را ۵ ست بر تکراری با وزنه ای ثابت اجرا می کنم و هر زمان که امکانش فراهم بود وزنه را اضافه می کنم. همچنین از اصول تغذیه صحیح هم پیروی می کنم.