آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

جاینت ست

نیل هیل که علاوه بر فلکس لوئیس، مربیگری زاک خان را هم به عهده دارد درست مثل هنی رامبد روش تمرین خاص خودش را توصیه می کند.
او سیستمی طراحی کرده به نام  Y3T  که یک سیکل ۳ هفته ای است که هر هفته آن استراتژی تمرین خاصی دارد. او می گوید یک هفته پر تکرار کار کنید و قبل از آن ۲هفته با وزنه های سنگین و تکرارهای متوسط تمرین کنید. در حالی که هنی رامبد با روش FST-7 خود متداول پرورش اندام جهان را ساخته است نیل هیل هم با تکیه به روش Y3T خود مدعی است که قهرمانی ۲۰۱۲ پوندی مستر المپیا را تمرین داده است و هر دو نفر هم در عمل کارایی خود را ثابت کرده اند. چرا که بزرگ ترین سکوی جهان در تسخیر شاگردان آنهاست. در این مقاله قرار است از تمرین پشت بازوی فلکس لوئیس گوشه هایی را نشان دهیم که شاید حائز نکاتی موثر و کاربری برای شما باشد در تلاش هستیم عضلات بازوی خوبی بسازید و لذتش را ببرید.