آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

 در اواخر دهه ۹۰ تکنیک تمرین تکرارهای بسیار آهسته مثل موجی دنیای بدنسازی را فرا گرفت و بسرعت هم فروکش کرد هر چند که هنوز هم هر از چندی برخی در حمایت از آن ادعاهایی را مطرح می کنند. کلاس ها، فیلم های تمرین، حتی تجهیزات خاص و مقالات و مطالب بسیاری در حمایت از این فلسفه تمرین به چشم می خورد مبنی بر اینکه اجرای تکرارها با سرعت بسیار آهسته بهترین راه برای تحریک رشد عضلانی و سوزاندن چربی ها است. از نظر ماهیت تکنیک تکرارهای بسیارآهسته در واقع نقطه مقابل تمرینات پولایومتریک است، که تکرارهای بسیار انفجاری را توصیه می کند.