برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،تمرین برای وزنه برداشتن،قدرت بدنساز،نمونه ای از تمرین پا،نمونه ای از تمرین سینه،اسکوات،لانچ،پرس سینه،پرس بالا سینه

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد