آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

هیده تادا یاماگیشی بدنی کلاسیک بالانس دارد. عضلات سامورایی با شانه هایی پهن و گرد با کمری باریک و عضلات رانی بزرگ. روی صحنه وزنی حدود ۱۰۰ کیلوگرم دارد و با همین وزن توانسته خیلی از سنگین وزن ها مثل دنیس ولف، دنیس جیمز تونی فریمن، جیسون ها و … را مغلوب خود کند.

اولین ژاپنی

او همیشه با تکیه به آمادگی بدنی بالایی که ارائه می کند افراد حجیم تر از خود را مغلوب می کند و از لحاظ کات بسیار عالی ظاهر می شود. او اولین بدنساز ژاپنی است که در مسیر المپیا راه پیدا کرده است. با نگاهی به برنامه آماده سازی اش می خواهیم ببینیم که با چه طرحی ترکیبی از کات تناسب و تکامل را در بدن خود به صحنه می برد.