برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،براندون کری،کات به روش انسدادی،تمرین هوازی،شیوه تمرین هوازی صحیح،تکنیک کات پاها،چگونگی تغییر رویه تمرین