آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

برنامه تمرینی براندن ری

ما ساعت عضله را کنترل می کنیم. این جمله ای است از براندن ری که بر اساس آن تمرینات خارج فصل خود را طراحی کرده است. در این مقاله روش تمرین او روی عضلات پشت و زیر بغل  می خوانید.

درحالی که اکثر بدنسازان به قانون هر عضله هفته ای یکبار متعهد می مانند این بدنساز اهل بروکلیکین اندکی قانون مذکور را زیر پا می گذارد و می گوید: زمان ریکاوری یک عضله بسته به این است که رژیم تان چقدر منظم باشد استراحت چقدر روی برنامه باشد و مکمل ها چطور مصرف شوند. با در نظر گرفتن این اصول براندن یک روش تقسیم ۷ روزه برای رشد دارد که در آن همه چیز متناسب حفظ می شود.

او که در دسته ۲۱۲ پوندی مسابقه می دهد دنبال این است که به همه عضلات بدن خود سایز اضافه کند و هر گروه عضلات بدن خود سایز اضافه کند و هر گروه عضلانی را هر ۵ روز یکبار تمرین می دهد و عضلات سینه را روز دوم و هفتم تمرین می دهد. حفظ چنین فاصله ای بین تمرینات زیر بغل برای ری ۳۰ ساله ضروری است چون او یک جلسه ماساژ عمیق عضلانی هم روز قبل از جلسه دوم تمرین دارد. براندن می گوید: ماساژ عمقی کمک می کند تا از بافت های زخمی خلاص شوم و اجازه می دهد تا خون به جریان بیفتد . بعد از تمرین دادن عضلات پشت در جلسه اول بعد از ماساژ احساس می کنم عضلاتم جدید شده اند و در آن زمان باید دوباره روی آنها فشار وارد کنم. چون آمادگی لازم را دارند.