آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اسمیت برای بالا سینه

پرس سینه یکی از حرکات اصلی برای پرورش بالاتنه است که ایجاد کننده رشد، قدرت و چگالی عضله است. اما وقتی در این حرکت مچ را بر عکس بگیریم چه اتفاقی می افتد؟
پرس سینه اسمیت حرکتی چند مفصلی است که میزان اعتماد را بالا می برد، چون دارای مسیر حرکتی مشخص و ایمنی است و به ویژه برای زمانی که یار تمرینی ندارید، انتخاب مناسبی است. در مدل استاندارد هم وقتی که حالت ایده  آل بدن را پیدا کردید (که متناسب با میله مشخص می شود) پرس اسمیت ابزاری عالی است برای ادامه رشد عضلات سینه. البته دلیل اصلی برای گنجاندن این حرکت در برنامه این است که با آن می توانید همه تمرکز را روی پرس کردن وزنه قرار دهید. چون عضلات ثبات دهنده دیگر خیلی درگیر نمی شوند، می توانند به حرکت دهنده های اصلی کمک کنند و این یعنی بالارفتن مقدار وزنه تمرین.