آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

خوئل استابز

اگر مبتدی هستید

اگر مبتدی هستید و یا اینکه بعد از مدتی دوری از تمرین به باشگاه بازگشته اید برای استفاده از دستگاهها واهمه ای نداشته باشید. این کار کمک می کند تا بتوانید ارتباط بین ذهن و عضله را احیا کنید و در نتیجه وقتی که به تمرینات وزنه آزاد باز می گردید، قدرت بیشتری داشته باشید.

خوب گرم کنید

هرگز از گرم کردن امتناع نکنید. جدا از اینکه همیشه باید از فرم درست اجرای حرکات استفاده کنید پمپاژ کردن خون در ناحیه سرشانه قبل از شروع تمرین سنگین به طور حتم بهترین اقدام برای جلوگیری از بروز آسیب دیدگی به حساب می آید . با این کار می توانید وزنه بیشتری به کار ببرید، به شرطی که اول بدن خوب گرم باشد. برای من گرم کردن یعنی ابتدا گرم کردن کل بدن و پس از آن انجام چند ست سبک از حرکات تک مفصلی قبل از شروع پرس ها.