آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

کدامیک برای عضلات راست کننده ستون فقرات مناسب تر است؟ مقایسه اسکوات از جلو و حرکت سوپرمن!

عضلاتی که دور تا دور ستون فقرات را به صورت طولی و عرضی احاطه کرده اند، به اصطلاح عضلات بنیادی در بدن بشمار می آیند. و در این بین، راست کننده های ستون فقرات اصلی ترین عضلات هستند. قدرت این عضلات می تواند در قدرت کلی شما در اجرای بسیاری از حرکات نقش داشته باشد، علاوه بر این در حفظ سلامت ستون مهره ها و دیسک های بین مهره ای اهمیت فراوانی دارند و به همین جهت باید تلاش کنید تا این عضلات را بخوبی تقویت کنید.
در حالیکه بسیاری از مربیان یکی از حرکات تقویت کننده عضلات راست کننده ستون مهره ها را که به حرکت سوپر من معروف است، بهترین حرکت برای تقویت این عضلات می دانند، اما تحقیقات تازه در مورد حرکت اسکوات از جلو نتایج جالبی در پی داشته.