آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمایل زنان به لاغری

پژوهش جدید دانشگاه میشیگان از یک ژن لاغری در زنان خبر داده که تمایل آنها برای یک بدن ظریف‌تر را کنترل می‌کند.
این پژوهش که نتایج آن در مجله Eating Disorders منتشر شده، از ۳۰۰ جفت خواهر دوقلو در مورد چگونگی مقایسه بدن خود با زنان خوش‌ اندام و لاغر و همچنین میزان تمایل آنها برای لاغر شدن که دانشمندان آن را «آرمان‌گرایی لاغری» خوانده‌اند، پرسش کردند.

دوقلوهای همسان که تمام ژن های آنها مشابه است، از سطوح آرمانگرایی لاغری مشابهی برخوردار بودند حتی اگر تجربیات زندگی آنها بسیار متفاوت بود. برای مثال اگر یکی از این دوقلوها مدل لباس بود که در آن لاغری مسأله مهمی محسوب می‌شود، و خواهر وی این گونه نبود، آنها هنور سطوح مشابهی از فشار را برای لاغر به‌نظر رسیدن داشتند.