آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کربوهیدرات ضروری

کربوهیدرات سوخت مطلوب انرژی در بدن انسان به حساب می آید. تمام کربوهیدراتی که ما می خوریم در بدن به یک نوع قند تبدیل می شود که در خون گردش می کند و نام آن گلوکز است.
بدن می تواند از دیگر منابع هم برای تولید انرژی استفاده کند مثل لاکتات تولید شده در نتیجه متابولیسم بی هوازی حین تمرین. لاکتات می تواند درخون گردش کند و از عضله خسته شده به کبد منتقل به گلوکز شود.

سرنوشت یکسانی می تواند نصیب آمینواسیدها شود همچنین گلیسرول هم از چربی ها می تواند به این ماجرا وارد شود. جالب است بدانید برای بدن کربوهیدرات یک ماده غذایی ضروری نیست. با این وجود به این معنا نیست که کربوهیدرات برای افزایش حجم و قدرت عضلات مفید نیست. سال ها بود که وعده غذایی ایده آل بعد از تمرین باید نسبت ۳ به ۱، کربوهیدرات به پروتئین می داشت، ترکیبی که کشف شده بود ریکاوری بعد از تمرین را به مقدار قابل توجهی ارتقاء می داد به ویژه اگر طی ۲ ساعت بعد از تمرین مصرف می شد.