آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

کرانچ قدرتی

بخش کناری شکم بخش مهمی از عضلات کیانی بدن است که برای توسعه کامل باید به آن ها نیز توجه کنید. برای داشتن عضلات میانی بدن خیلی خوب، نه تنها به عضلات شکمی تراشیده نیاز دارید بلکه همچنین باید بخش کناری شکم تان را نیز پرورش دهید که در بخش کناری شکم قرار می گیرید.

حرکتی که برای بخش کناری شکم توجیه می کنیم که شاید باعث تعجب شما شود: کرانچ. برای هدف قرار دادن عضلات کناری شکم لازم است که کرانچ را با سرعت زیاد اجرا کنید که به آن کرانچ قدرتی می گوئیم. در یک بررسی یافته شده وقتی کرانچ به صورت انفجاری انجام می شود، از فیبرهای کناری شکم بیشتر استفاده می کند. برای انجام کرانچ قدرتی به پشت روی یک سطح صاف دراز بکشید و زانوها را خم کنید. به سرعت کرانچ را انجام دهید و به صورت انفجاری با حداکثر سرعت ممکن عضلات شکم و پهلو را درگیر کنید و در یک حرکت آهسته و کنترلی به طرف پایین بازگردید. حرکات جایگزین عبارتند از کرانچ با توپ پزشکی (مدیسن بال)، کرانچ با دستگاه و کرانچ با کابل.