آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
6+

تاندون ها بافت هایی هستند که عضله را به استخوان متصل ساخته و انتقال نیرو از حرکت به عضله را بر عهده داشته و بدین ترتیب به مفاصل امکان حرکت می دهند.
توانایی های ساختاری تاندونها بسیار حائز اهمیت می باشند. تاندون ها قوی ترین جزء در مجموعه (استخوان- عضله– تاندون) محسوب شده و دارای قدرت تنش پذیری حدود نصف قدرت فولاد ضد زنگ می باشند و وقتی که نیروی وارده فراتر از محدوده بیومکانیک آنها باشد، تسلیم می شوند.
تاندون ها عمدتا مرکب از دو پروتئین به نام کلاژن و الاستین هستند که به آنها قدرت و انعطاف می دهد. تاندون تشکیل شده از ۷۰ درصد کلاژن ۲ تا ۵ درصد الاستین، گلیکوپروتئین (پروتئین متصل به قند) و ۱ تا ۳ درصد سلول با ۶۵ تا ۷۰ درصد آب موجود در آنها به انضمام آب موجود در دیگر المان ها.