آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

 تابلو ی شکم ،محصولی جدید وبی نظیر از بادی فول

حداقل ۵۰ درصد ورزشکاران باشگاهها بدنسازی (شاید هم همه آنها) مشکل فرم دهی به عضلات شکم دارند.

امروزه تعداد تنوع حرکات شکم در باشگاه های مجهز هم از۵ یا ۶حرکت تجاوز نمی کندو همین امر در کوتاه مدت باعث دل زدگی  و نا امیدی ورزشکاران میشود.

مربیان یا اطلاعی از دیگر حرکات شکم ندارند یا وقتی برای آموزش  آن نمی گذارند.

ما اطمینان داریم با این محصول موجی از امیدواری و نشاط در باشگاه های استفاده کننده ایجاد خواهد شد به طوری که بسیاری از ورزشکاران حرکات  شکم و پهلو را در ابتدای تمرینات خود قرار خواهند داد.