آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تناسب اندام ما

عادات کاری ناسالم نتیجه هشدار دهنده ای در کشور استرالیا داشته است. تحقیقی که توسط مرکز فیتنس و سلامت انجام شده بیان کرده که بزرگ ترین رویداد در نوع خودش در نیمکره ی جنوبی نشان داده که شغل ما اثر منفی روی سلامتی و فیتنس ما دارد بسیاری از مردم استرالیا تمام روز خود را بر روی کارهای کم تحرک سپری می کنند.

یک بررسی ملی بر بیش از ۱۱۰۰ استرالیایی نشان داد که ۵۱ درصد از ما هرگز وقت صرف ناهار نمی کنیم یا گاهی اوقات یکبار وقت می گذاریم و ۵۵.۶ درصد از مردم را روی میز کار خود یا در ماشین خود و یا در اتاق غذاخوری محل کار نهار خود را می خورند. تنها ۳۳ درصد از پاسخ دهندگان وقت ناهار خود را برای ورزش یا پیاده روی استفاده می کنند.