آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

مسابقات حرفه ای فیبو در دومین سال برگزاری خودش از تاریخ ۳۱فروردین لغایت ۳ اردیبهشت ماه در کشور المان برگزار شد و بیت اله عباسپور در مسابقه به نتیجه بسیار خوب و رضایتش بخش دست پیدا کرد.