آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چطور برنچ وارن در سال های ابتدایی حضورش در پرورش اندام به رشد چشمگیری در پاهایش دست یافت؟

معمولاً فشار برای بدنسازانی که برای سه سال یا بیشتر رقابت نمی کنند، معکوس می شود. در مورد برنچ وارن کمتر از دو سال است که در رقابتی حاضر نشده، با این وجود بسیاری این را به معنی “بازنشستگی غیر رسمی” او بشمار آورده اند. البته او هنوز هم عضلاتی حجیم، قدرتمند و سخت دارد مثل گذشته، و این احتمال وجود دارد که سال ۲۰۱۸ در سن ۴۳ سالگی بازگشت دوباره ای به صحنه داشته باشد. ضمن اینکه، یار تمرین او، جانی جکسون، در سال ۲۰۱۷ در سن ۴۶، پیروزی در دو رقابت حرفه ای را به کارنامه خود اضافه کرد. بنابراین می توانیم بگوییم هنوز برنچ وارن به طور رسمی جزو ستارگان گذشته بشمار نمی آید. و بهتر است بگوییم او هنوز هم یک ستاره است.