آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

خیلی ها برای ساختن سینه هایی بزرگ تمرکز زیادی روی حرکت پرس گیوتین دارند، اما این اشتباه است چون دامنه محدود حرکت پرس سینه استاندارد (که در آن روی سینه متوقف می شود) باعث محدود شدن تعداد فیبرهای عضلانی است که می توان فعال نمود و محدود کننده تحریک عضلانی و توسعه آنهاست. اما نگران نباشید با یک تکنینک ساده می شوداین حرکت کلاسیک را طوری اجرا کرد که عضلات سخت تر کار کنند در نتیجه با سرعت زیادی بزرگتر و قوی تر شوند.