آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برگ برنده ی عضلات

بسیاری از بدنسازان که از مقابل حجیم و عضلانی به نظر می رسند وقتی به دستور داوران فیگورهای پشت را اجرا می کنند تمامی شانس خود را برای رقابت از دست می دهند. به طور مثال آرنولد، لی هنی و دوریان یتس مردان برتر پرورش اندام آن روزهای پرورش اندام و یا فیل هیث، کای گرین، جی کاتلر، وقتی به فیگور مخصوص زیربغل با عضلات پشت می رسیدند چشم هر بیننده ای را خیره می ساختند. این پیچیدگی و این چگالی زیاد و حجیم بودن این عضله در بدن این قهرمانان نشان دهنده تمرینات مخصوص و اهمیت تمرین این عضله را در بر دارد و بیهوده نیست که آن عضله سرنوشت ساز می گویند.
با توجه به اهمیت بسیار زیاد این عضله حرکاتی را به شما معرفی می کنم که در عین سادگی، حرفه ای ترین حرکات امروز قهرمانان بزرگ این رشته می باشد.