آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

سیستم های جدید تمرینی

غالبا خیلی از بدنسازها به اجرای یک برنامه ثابت تمرینی به مدت متوالی برای چند سال ادامه میدهند و انتظار دارند صبح ها که از خواب بیدار میشوند عضلاتی قوی داشته باشند. اکثر بدنسازها از بازو به عنوان عضله مورد علاقه خود یاد میکنند و سال هاست که به اجرای دو تا چهار حرکت به صورت ۳ ست ۸ الی ۱ تکراری ادامه میدهند و به جای اینکه حرکات یکدیگر را تکمیل کنند به راحتی سراغ حرکاتی میروند که از اجرای آن احساس رضایت میکنند.