آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

خوابم نمی بره …!

ناتوانی در خواب منظم و کافی می تواند مشکلات مختلفی در پی داشته باشد، از خستگی مزمن بدن و تضعیف سیستم ایمنی گرفته تا کاهش انرژی و ناتوانی برای فعالیتهای روزمره از جمله تمرین. اگر جزو افراد کم خواب هستید احتمالاً این جملات را مرتب با خود تکرار می کنید که: من باید رشد کنم، پس باید بخوابم. باید خودم رو مجبور کنم به خوابیدن. چشمهایم رو می بندم و روی خوابیدن تمرکز می کنم …

ولی در نهایت با نا امیدی به خود می گویم: پس چرا خوابم نمی بره ..؟

تلاش کردن برای خوابیدن و عدم موفقیت در این کار، حس بدی در افراد ایجاد می کند. عدم توانایی در به خواب رفتن، می تواند بدلیل مختلفی ایجاد شود، از جمله تمرینات سخت، مشکلات و دغدغه های فکری و ذهنی، خواب نامنظم یا مصرف مواد محرک از جمله کافئین، اما پیش از هر چیز استرس های فکری، عامل جدی در عدم خواب مناسب و عمیق بشمار می آید.
وقتی تحت استرس قرار می گیرید، بدن از ریتم طبیعی خود خارج می شود، در نتیجه سخت تر بخواب می روید و در طول شب هم خواب سبک تر و بی کیفیتی خواهید داشت.