آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سنسور ضربان قلب در گوش

شرکت فناوری آلمان به نام کسینوس یک دستگاه برای گوش طراحی کرده که

ضربان قلب ، نوسانات ضربان قلب، دمای بدن و میزان اکسیژن خون را اندازه گیری می کند.

سنسور ضربان قلب در گوش

سنسور ضربان قلب در گوش با کمک ورزشکار سال آلمان آقای جان فرودنو و سومین ورزشکار آنجا برانک،

این سنسور با اپلیکیشن کسینوس و اسپورت واچ توسعه داده شد.

هدف این دستگاه نمایش میزان کاهش آب بدن، بهبود دقت در محاسبه کالری سوزی،

جلوگیری از بیماری های ناشی از قلب و اندازه گیری عملکرد بدن و کنترل ورزش برای سطح بعدی می باشد.

منبع : sportsmanagement