آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

به چالش کشاندن استقامت شکم با حرکت بلند شدن ترکی

انجام این حرکت در ابتدا سخت به نظر می رسد اما بلند شدن ترکی ارزش یاد گرفتن دارد زیرا عضلات میانی بدن شما را به چالش وا می دارد طوری که حرکاتی مثل پارالل و کرانچ هم این کار را برای عضلات شما انجام نمی دهد.

به آرامی از حالت درازکش به حالت ایستاده همراه با یک کیسه ماسه یا یک کتل بل در یک سمت بدن بلند شوید و همزمان عضلات میانی بدن را درگیر کنید طوری که بدن برای ایستادن مبارزه کند. ابتدا برای شروع و گرم کردن بدن با وزنه سبک حرکت را انجام دهید.

زمانی که سر رشته این حرکت دست تان آمد به آرامی وزن وزنه ی خود را افزایش دهید.